مرکز جامع خدمات اجتماعی بهارستان

بیشتر بدانید ...

مركز نگهداری و توانبخشي معلولین شهيدمدنی

بیشتر بدانید ...

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی پارسیان

بیشتر بدانید ...

دفتر خدمات نیکوکاری و مدد کاری اجتماعی

بیشتر بدانید ...

آخرین نیازمندی ها

اقلام و مبالغ مورد نیاز برای پروژه ها و مراکز که نیاز فوری به آن می باشد و به صورت نقدی و غیر نقدی برای مشارکت عمومی مردم قرار گرفته است.