جلسه خانواده ها با حضور گروه مهرنوازان اصفهان برگزار شد که پس از اجرای زنده موسیقی برای خانواده ها ، در تمام بخشها حضور پیدا کردند و برای توانخواهان برنامه های شادی اجرا کردند .دراین جلسه ضمن ایراد سخنرانی توسط مدیریت محترم مرکز جناب آقای رضوانی و کادر پرستاری و روانشناسی ...

ادامه مطلب ...

جشن چهار سالگی مرکز مشاوره پارسیان با حضور مدیر عامل محترم خیریه جناب آقای مهندس ابکا, ، معاونت محترم اجرایی خیریه جناب آقای قریشیان، معاونان محترم شرکت پرشیا فلز، رئیس محترم اداره بهزیستی شهرستان اصفهان، و نمایندگان  محترم فولاد مبارکه، شهرداری اصفهان، کمیته امداد ام ...

ادامه مطلب ...