مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین شهید مدنی پس از بازسازی و تجهیز کامل مورد بهره برداری مجدد قرار گرفت. در مراسم بهره برداری از این مرکز استاندار محترم اصفهان ، مدیر عامل موسسه خیریه قاتم الرضا ، فرماندار محترم زرین شهر ، شخصیتهای محلی ، مدیر کل محترم سازمان بهزیستی اصفهان، مدی ...

ادامه مطلب ...

فعاليتهاي جاری موسسه خيريه قائم الرضا: این بخش با هدف حمایت و کمک به مستمندان و نیازمند از ابتدای تاسیس و فعالیت موسسه خیریه قائم الرضا فعال بوده و هدف حمایت و کمک به نیازمندان جامعه خدماتی را از طریق دو دفتر فعال در شهر فولادشهر و اصفهان به شرح زیر ارائه می نماید. 1.کمک هزین ...

ادامه مطلب ...