در حال بارگیری ، لطفا کمی صبر کنید ....
بارگیری سریع

واکسیناسیون تعداد ۱۳نفر از توانخواهان سالمند مرکز خیریه معلولین شهید مدنی به همراه تعداد ۳۳و نفر از پرسنل( مادریاران و پرستاران) به لطف و یاری خداوند انجام گردید و تا این لحظه  به حمدالله عارضه  خاصی در بین مددجویان و پرسنل وجود نداشته است.

اشتراک گذاری این مطلب :