در حال بارگیری ، لطفا کمی صبر کنید ....
بارگیری سریع

طی بازدید نایب رئیس هیئت مدیره خیریه و مدیرعامل از پروژه ساختمان خدمات اجتماعی شهر بهارستان دستورات لازم جهت ارتقای کیفیت و تسریع در امر اجرائی پروژه به مدیرعامل شرکت بنا صادر نمودند

اشتراک گذاری این مطلب :