در حال بارگیری ، لطفا کمی صبر کنید ....
بارگیری سریع

موسسه خیریه قائم الرضا مایل به استفاده از توانمندیهای مختلف افراد جامعه در زمینه ارائه خدمات به مدد جویان تحت پوشش خیریه می باشد . این خدمات می تواند در زمینه های روانشناسی ، روانپزشکی ، پیرا پزشکی و ارائه خدمات مهندسی در احداث مرکز جامع خدمات اجتماعی بهارستان و کمک به ارائه سرویسهای بهتر در هر یک از مراکز تحت پوشش خیریه باشد . افراد علاقمند می توانند با تلفنهای 03136270256 و 03136261852 تماس گرفته تا با توجه به توانمندیهایشان زمینه استفاده از خدمات آنان فراهم شود . 

اشتراک گذاری این مطلب :