در حال بارگیری ، لطفا کمی صبر کنید ....
بارگیری سریع

در راستای جلسات هماهنگی در روز سه شنبه 99/12/19 جلسه مزبور در مرکز شهید مدنی با حضور نایب رئیس هیئت مدیره جناب آقای مهندس سیف الهی ، معاونت اجرائی و مدیر مرکز تشکیل و پس از بازدید از بخشهای مختلف تصمیماتی جهت بهبود مسائل اجرائی مرکز اتخاذ گردید

اشتراک گذاری این مطلب :