دفاتر و مراکز زیر نظر موسسه خیریه قائم الرضا

دفتر مرکزی موسسه خیریه قائم الرضا
 • 031-36270256

 • 031-36280233

 • اصفهان میدان آزادی بلواردانشگاه - نبش خیابان توحید - پلاک 49

 • info@ghaemrezacharity.ir

  مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی پارسیان
 • 031-36268281

 • 031-36280299

 • اصفهان - بلواردانشگاه - جنب خیابان توحید - مقابل بانک حکمت

 • info@parsianmoshaver.ir

  مرکز توانبخشی معلولین شهید مدنی
 • 031-52235456


 • زرین شهر- میدان فرمانداری - ابتدای بلوار معلم

 • info@madanicharity.ir

  دفتر خدمات نیکوکاری و مدد کاری اجتماعی
 • 031-36280219

 • 0

 • اصفهان میدان آزادی بلواردانشگاه - نبش خیابان توحید - پلاک 49