پرداخت هزینه مشاوره روانشناسی بالینی و روانپزشکی

پرداخت هزینه مشاوره روانشناسی بالینی و روانپزشکی

مشاوره روانشناسی بالینی و روانپزشکی ارزیابی ، تشخیص و درمان موارد زیر می باشد  : اختلات خلقی افسردگی د ...

جزییات بیشتر
تاریخ پایان
 • ۲۱
 • ۰۱
 • ۱۳۹۷
 • میزان اولویت :
 • نوع مشارکت : نقدی
پرداخت هزینه مشاوره خانواده و ازدواج

پرداخت هزینه مشاوره خانواده و ازدواج

این مشاوره شامل موارد زیر است : مشاوره پیش از ازدواج و همسان گزینی  مشاوره مشکلات جنسی و زناشویی پیشگیر ...

جزییات بیشتر
تاریخ پایان
 • ۲۱
 • ۰۱
 • ۱۳۹۷
 • میزان اولویت :
 • نوع مشارکت : نقدی
پرداخت هزینه مشاوره کودک و نوجوان

پرداخت هزینه مشاوره کودک و نوجوان

موارد زیر در مشاوره کودک و نوجوان صورت می گیرد: اختلالات رفتاری کودکان : اختلالاتی هستند که ویژگی مشترک  ...

جزییات بیشتر
تاریخ پایان
 • ۲۱
 • ۰۱
 • ۱۳۹۷
 • میزان اولویت :
 • نوع مشارکت : نقدی
کمک هزینه ساخت مرکز شبانه روزی سالمندان

کمک هزینه ساخت مرکز شبانه روزی سالمندان

بخش نگهداری و توانبخشی سالمندان در 3 طبقه با حدود 1500 متر مربع زیربنا مشتمل بر سالن و سوئیت های اقامتی و سالن های ...

جزییات بیشتر
تاریخ پایان
 • ۰۳
 • ۰۲
 • ۱۳۹۹
 • میزان اولویت :
 • نوع مشارکت : نقدی
کمک هزینه ساخت سالن درمانگاه

کمک هزینه ساخت سالن درمانگاه

کلینیک درمانی ، پیراپزشکی و داروخانه با 700 متر مربع بنا مشتمل بر اتاق های معاینات پزشکی ، پیراپزشکی و ساختمان د ...

جزییات بیشتر
تاریخ پایان
 • ۰۳
 • ۰۲
 • ۱۳۹۷
 • میزان اولویت :
 • نوع مشارکت : نقدی
تامین دستگاه Suction

تامین دستگاه Suction

 دستگاه ساکشن وسیله ای است که به منظور تامین فشار منفی جهت تخلیه خون یا مایعات بدن بکار گرفته میشود وبه شکل پ ...

جزییات بیشتر
تاریخ پایان
 • ۰۱
 • ۰۲
 • ۱۳۹۷
 • میزان اولویت :
 • نوع مشارکت : غیر نقدی
تامین مواد غذایی مرکز توانبخشی معلولین شهید مدنی

تامین مواد غذایی مرکز توانبخشی معلولین شهید مدنی

این موسسه جهت تامین نیازهایی همچون مواد غذای ، پوشاک دخترانه ، تجهیزات پزشکی دارویی ، لوازم بهداشتی و شوینده ، ...

جزییات بیشتر
تاریخ پایان
 • ۰۱
 • ۰۲
 • ۱۳۹۷
 • میزان اولویت :
 • نوع مشارکت : غیر نقدی
تامین لوازم بهداشتی و شوینده ها

تامین لوازم بهداشتی و شوینده ها

این موسسه جهت تامین نیازهایی همچون مواد غذای ، پوشاک دخترانه ، تجهیزات پزشکی دارویی ، لوازم بهداشتی و شوینده ، ...

جزییات بیشتر
تاریخ پایان
 • ۰۳
 • ۰۲
 • ۱۳۹۷
 • میزان اولویت :
 • نوع مشارکت : غیر نقدی
پرداخت هزینه های نگهداری معلولین جسمی حرکتی

پرداخت هزینه های نگهداری معلولین جسمی حرکتی

این موسسه جهت تامین نیازهایی همچون مواد غذای ، پوشاک دخترانه ، تجهیزات پزشکی دارویی ، لوازم بهداشتی و شوینده ، ...

جزییات بیشتر
تاریخ پایان
 • ۰۳
 • ۰۲
 • ۱۳۹۷
 • میزان اولویت :
 • نوع مشارکت : نقدی
هزینه تامین مواد غذایی

هزینه تامین مواد غذایی

شما خیرین عزیر با پرداخت وجوه نقدی ، مواد غذایی ، پوشاک نو دخترانه ، تجهیزات پزشکی دارویی ، لوازم بهداشتی و شوی ...

جزییات بیشتر
تاریخ پایان
 • ۰۱
 • ۰۲
 • ۱۳۹۷
 • میزان اولویت :
 • نوع مشارکت : نقدی