کمک هزینه ساخت سالن درمانگاه

کمک هزینه ساخت سالن درمانگاه

کلینیک درمانی ، پیراپزشکی و داروخانه با 700 متر مربع بنا مشتمل بر اتاق های معاینات پزشکی ، پیراپزشکی و ساختمان د ...

جزییات بیشتر
تاریخ پایان
  • ۰۳
  • ۰۲
  • ۱۳۹۷
  • میزان اولویت :
  • نوع مشارکت : نقدی