پرداخت هزینه های نگهداری معلولین ذهنی

پرداخت هزینه های نگهداری معلولین ذهنی

این موسسه جهت تامین نیازهایی همچون مواد غذای ، پوشاک دخترانه ، تجهیزات پزشکی دارویی ، لوازم بهداشتی و شوینده ، ...

همراهی در نیازمندی جزییات بیشتر
تاریخ پایان
  • ۰۳
  • ۰۲
  • ۱۴۰۲
  • میزان اولویت :
  • نوع مشارکت : نقدی