نیاز فوری ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی و ....

نیاز فوری ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی و ....

????اطلاعیه فوری                                          ????????  اطل ...

جزییات بیشتر
تاریخ پایان
 • ۳۰
 • ۱۲
 • ۱۳۹۹
 • میزان اولویت :
 • نوع مشارکت : نقدی
پرداخت هزینه های نگهداری معلولین جسمی حرکتی

پرداخت هزینه های نگهداری معلولین جسمی حرکتی

این موسسه جهت تامین نیازهایی همچون مواد غذای ، پوشاک دخترانه ، تجهیزات پزشکی دارویی ، لوازم بهداشتی و شوینده ، ...

جزییات بیشتر
تاریخ پایان
 • ۰۳
 • ۰۲
 • ۱۳۹۷
 • میزان اولویت :
 • نوع مشارکت : نقدی
هزینه تامین مواد غذایی

هزینه تامین مواد غذایی

شما خیرین عزیر با پرداخت وجوه نقدی ، مواد غذایی ، پوشاک نو دخترانه ، تجهیزات پزشکی دارویی ، لوازم بهداشتی و شوی ...

جزییات بیشتر
تاریخ پایان
 • ۰۱
 • ۰۲
 • ۱۳۹۷
 • میزان اولویت :
 • نوع مشارکت : نقدی