پرداخت هزینه مشاوره روانشناسی بالینی و روانپزشکی

پرداخت هزینه مشاوره روانشناسی بالینی و روانپزشکی

مشاوره روانشناسی بالینی و روانپزشکی ارزیابی ، تشخیص و درمان موارد زیر می باشد  : اختلات خلقی افسردگی د ...

جزییات بیشتر
تاریخ پایان
 • ۲۱
 • ۰۱
 • ۱۳۹۷
 • میزان اولویت :
 • نوع مشارکت : نقدی
پرداخت هزینه مشاوره خانواده و ازدواج

پرداخت هزینه مشاوره خانواده و ازدواج

این مشاوره شامل موارد زیر است : مشاوره پیش از ازدواج و همسان گزینی  مشاوره مشکلات جنسی و زناشویی پیشگیر ...

جزییات بیشتر
تاریخ پایان
 • ۲۱
 • ۰۱
 • ۱۳۹۷
 • میزان اولویت :
 • نوع مشارکت : نقدی
پرداخت هزینه مشاوره کودک و نوجوان

پرداخت هزینه مشاوره کودک و نوجوان

موارد زیر در مشاوره کودک و نوجوان صورت می گیرد: اختلالات رفتاری کودکان : اختلالاتی هستند که ویژگی مشترک  ...

جزییات بیشتر
تاریخ پایان
 • ۲۱
 • ۰۱
 • ۱۳۹۷
 • میزان اولویت :
 • نوع مشارکت : نقدی