کمک هزینه ساخت سالن درمانگاه

  • نام نیازمندی :

    کمک هزینه ساخت سالن درمانگاه

  • نوع مشارکت :

    نقدی

  • اشتراک گذاری این نیازمندی در شبکه های اجتماعی

کلینیک درمانی ، پیراپزشکی و داروخانه با 700 متر مربع بنا مشتمل بر اتاق های معاینات پزشکی ، پیراپزشکی و ساختمان داروخانه ، تزریقات و پانسمان می باشد.

من از نیازمندی کمک هزینه ساخت سالن درمانگاه حمایت میکنم