کمک هزینه ساخت مرکز شبانه روزی سالمندان

  • نام نیازمندی :

    کمک هزینه ساخت مرکز شبانه روزی سالمندان

  • نوع مشارکت :

    نقدی

  • اشتراک گذاری این نیازمندی در شبکه های اجتماعی

بخش نگهداری و توانبخشی سالمندان در 3 طبقه با حدود 1500 متر مربع زیربنا مشتمل بر سالن و سوئیت های اقامتی و سالن های توانبخشی و فیزیوتراپی و محل ملاقات مراجعین می باشد .

من از نیازمندی کمک هزینه ساخت مرکز شبانه روزی سالمندان حمایت میکنم