• نام نیازمندی :

    مرکز توانبخشی

  • نوع مشارکت :

    غیر نقدی

  • اشتراک گذاری این نیازمندی در شبکه های اجتماعی

با توجه به شرایط  موجود ، مرکز توانبخشی شهید مدنی زرین شهر به مواد شوینده ، دستکش و ماسک نیاز مبرم دارد و همچنان از بازدید افراد غیر ، خودداری می گردد.

من از نیازمندی مرکز توانبخشی حمایت میکنم