تجهیزات درمانی جهت تکمیل بخش سالمندان پروژه مرکز جامع خدمات اجتماعی بهارستان

  • نام نیازمندی :

    تجهیزات درمانی جهت تکمیل بخش سالمندان پروژه مرکز جامع خدمات اجتماعی بهارستان

  • نوع مشارکت :

    غیر نقدی

  • اشتراک گذاری این نیازمندی در شبکه های اجتماعی

اقلام مورد نیاز جهت تکمیل بخش سالمندان

تجهیزات درمانی

تخت اورژانس

4 عدد

تخت درمانگاهی

6 عدد

تخت سالمندان

53 عدد

میز ناهارخوری سالمندان

15 عدد

 

 

من از نیازمندی تجهیزات درمانی جهت تکمیل بخش سالمندان پروژه مرکز جامع خدمات اجتماعی بهارستان حمایت میکنم