کمک هزینه ساخت کلینک های مشاوره

  • نام نیازمندی :

    کمک هزینه ساخت کلینک های مشاوره

  • نوع مشارکت :

    نقدی

  • اشتراک گذاری این نیازمندی در شبکه های اجتماعی

با توجه به نیاز روز افزون جامعه به خدمات مشاوره در حوزه های خانواده ، ژنتیک ، ترک اعتیاد و ... ساختمان کلینک های مشاوره در سه طبقه مشتمل بر 20 اتاق مشاوره ، کارگاههای آموزشی می باشد که قادر است به طور همزمان خدمات مشاوره ارائه نماید . کل مساحت ساختمان 9300 متر مربع می باشد .

من از نیازمندی کمک هزینه ساخت کلینک های مشاوره حمایت میکنم

برای حمایت و همراهی در این نیازمندی کلیک کنید