پرداخت هزینه مشاوره روانشناسی بالینی و روانپزشکی

  • نام نیازمندی :

    پرداخت هزینه مشاوره روانشناسی بالینی و روانپزشکی

  • نوع مشارکت :

    نقدی

  • اشتراک گذاری این نیازمندی در شبکه های اجتماعی

مشاوره روانشناسی بالینی و روانپزشکی ارزیابی ، تشخیص و درمان موارد زیر می باشد  :


اختلات خلقی

افسردگی

دوقطبی

اضطرابی

وسواس

انواع ترس

خواب و روان

شخصیتی

سوء مصرف مواد 

من از نیازمندی پرداخت هزینه مشاوره روانشناسی بالینی و روانپزشکی حمایت میکنم