پرداخت هزینه های نگهداری معلولین جسمی حرکتی

  • نام نیازمندی :

    پرداخت هزینه های نگهداری معلولین جسمی حرکتی

  • نوع مشارکت :

    نقدی

  • اشتراک گذاری این نیازمندی در شبکه های اجتماعی

این موسسه جهت تامین نیازهایی همچون مواد غذای ، پوشاک دخترانه ، تجهیزات پزشکی دارویی ، لوازم بهداشتی و شوینده ، لوازم کمک آموزشی نظیر لوازم التحریر و همچنین تهیه ویلچر ، تختخواب و هزینه پرسنل مشغول در آنجا نیاز به یاری و همیاری شما دارد 

من از نیازمندی پرداخت هزینه های نگهداری معلولین جسمی حرکتی حمایت میکنم