هزینه تامین مواد غذایی

  • نام نیازمندی :

    هزینه تامین مواد غذایی

  • نوع مشارکت :

    نقدی

  • اشتراک گذاری این نیازمندی در شبکه های اجتماعی

شما خیرین عزیر با پرداخت وجوه نقدی ، مواد غذایی ، پوشاک نو دخترانه ، تجهیزات پزشکی دارویی ، لوازم بهداشتی و شوینده ، لوازم کمک آموزشی و ..... می توانید به ما یاری برسانید 

من از نیازمندی هزینه تامین مواد غذایی حمایت میکنم