• نام نیازمندی :

    جذب نیروی فیزیوتراپ

  • نوع مشارکت :

    غیر نقدی

  • اشتراک گذاری این نیازمندی در شبکه های اجتماعی

مرکز توانبخشی شهید مدنی زرین شهر، جهت فزیوتراپی معلولين خانم، نیازمند یک نفر خانم مستقر در مرکز توانبخشی زرین شهر می باشد جهت هماهنگی با شماره  36280233 031 تماس حاصل فرمایید و یا رزومه خود را به ایمیل info@ghaemrezacharity.ir ارسال نمایید.

من از نیازمندی جذب نیروی فیزیوتراپ حمایت میکنم

برای حمایت و همراهی در این نیازمندی کلیک کنید