کمک هزینه ساخت مرکز شبانه روزی سالمندان

کمک هزینه ساخت مرکز شبانه روزی سالمندان

بخش نگهداری و توانبخشی سالمندان در 3 طبقه با حدود 1500 متر مربع زیربنا مشتمل بر سالن و سوئیت های اقامتی و سالن های ...

همراهی در نیازمندی جزییات بیشتر
تاریخ پایان
  • ۰۳
  • ۰۲
  • ۱۳۹۹
  • میزان اولویت :
  • نوع مشارکت : نقدی