کمک هزینه ساخت کلینک های مشاوره

کمک هزینه ساخت کلینک های مشاوره

با توجه به نیاز روز افزون جامعه به خدمات مشاوره در حوزه های خانواده ، ژنتیک ، ترک اعتیاد و ... ساختمان کلینک های ...

جزییات بیشتر
تاریخ پایان
  • ۰۳
  • ۰۲
  • ۱۴۰۲
  • میزان اولویت :
  • نوع مشارکت : نقدی