تامین مواد غذایی مرکز توانبخشی معلولین شهید مدنی

تامین مواد غذایی مرکز توانبخشی معلولین شهید مدنی

این موسسه جهت تامین نیازهایی همچون مواد غذای ، پوشاک دخترانه ، تجهیزات پزشکی دارویی ، لوازم بهداشتی و شوینده ، ...

جزییات بیشتر
تاریخ پایان
  • ۰۱
  • ۰۲
  • ۱۳۹۷
  • میزان اولویت :
  • نوع مشارکت : غیر نقدی
تامین لوازم بهداشتی و شوینده ها

تامین لوازم بهداشتی و شوینده ها

این موسسه جهت تامین نیازهایی همچون مواد غذای ، پوشاک دخترانه ، تجهیزات پزشکی دارویی ، لوازم بهداشتی و شوینده ، ...

جزییات بیشتر
تاریخ پایان
  • ۰۴
  • ۰۲
  • ۱۳۹۷
  • میزان اولویت :
  • نوع مشارکت : غیر نقدی