جذب نیروی فیزیوتراپ

جذب نیروی فیزیوتراپ

مرکز توانبخشی شهید مدنی زرین شهر، جهت فزیوتراپی معلولين خانم، نیازمند یک نفر خانم مستقر در مرکز توانبخشی زرین ...

همراهی در نیازمندی جزییات بیشتر
تاریخ پایان
 • ۲۶
 • ۰۶
 • ۱۴۰۴
 • میزان اولویت :
 • نوع مشارکت : غیر نقدی
تامین مواد غذایی مرکز توانبخشی معلولین شهید مدنی

تامین مواد غذایی مرکز توانبخشی معلولین شهید مدنی

این موسسه جهت تامین نیازهایی همچون مواد غذای ، پوشاک دخترانه ، تجهیزات پزشکی دارویی ، لوازم بهداشتی و شوینده ، ...

همراهی در نیازمندی جزییات بیشتر
تاریخ پایان
 • ۰۱
 • ۰۲
 • ۱۴۰۲
 • میزان اولویت :
 • نوع مشارکت : غیر نقدی
تامین لوازم بهداشتی و شوینده ها

تامین لوازم بهداشتی و شوینده ها

این موسسه جهت تامین نیازهایی همچون مواد غذای ، پوشاک دخترانه ، تجهیزات پزشکی دارویی ، لوازم بهداشتی و شوینده ، ...

جزییات بیشتر
تاریخ پایان
 • ۰۳
 • ۰۲
 • ۱۳۹۷
 • میزان اولویت :
 • نوع مشارکت : غیر نقدی