تامین دستگاه Suction

تامین دستگاه Suction

 دستگاه ساکشن وسیله ای است که به منظور تامین فشار منفی جهت تخلیه خون یا مایعات بدن بکار گرفته میشود وبه شکل پ ...

همراهی در نیازمندی جزییات بیشتر
تاریخ پایان
  • ۳۰
  • ۰۵
  • ۱۴۰۳
  • میزان اولویت :
  • نوع مشارکت : غیر نقدی