درباره بیماران سرطانی

یک بیمار سرطانی از تشخیص تا درمان و برای ادامه زندگی خود با این بیماری، متحمل چه میزان هزینه‌های مادی و معنوی می‌شود؟ پاسخ به این سوال از سوی یک بیمار مبتلا به سرطان درد مضاعفی برای اوستافزایش هزینه‌های درمانی طی چند سال اخیر به جایی رسیده است که هم‌اکنون 14‌درصد از بیماران مراجعه‌کننده به مراکز درمانی با یک‌بار مراجعه به زیر خط فقر سقوط می‌کنند اما این هزینه‌ها برای بیماران سرطانی به مراتب بحرانی‌تر است. شما خیرین عزیز با پرداخت هزینه درمانی این بیماران می توانید به ما را یاری رسانید .