درباره سالن درمانگاه

درمانگاه مرکز جامع خدمات اجتماعی بهارستان در دو طبقه به مساحت 700 متر مربع احداث می گردد که بصورت تمام وقت برای ارائه خدمات درمانی به بیماران و نیازمندان دائر خواهد بود . در این مرکز خدمات ویزیت پزشکان، داروخانه ، تزریقات و مشاوره های پزشکی با کمترین هزینه ارائه خواهد شد .