درباره معلولین ذهنی

یارانه بهزیستی ، شهریه خانواده ها کمک های موسسه خیریه قائم الرضا هیچ کدام به تنهایی کفاف نزدیک به 200 میلیون تومان هزینه ی ماهانه توانبخشی و نگهداری شبانه روزی حدود 300 نفر معلول را نمی کند .شما خیرین عزیر با پرداخت وجوه نقدی ، مواد غذایی ، پوشاک نو دخترانه ، تجهیزات پزشکی دارویی ، لوازم بهداشتی و شوینده ، لوازم کمک آموزشی و ..... می توانید به ما یاری برسانید .