لیست فعالیت های زیر مجموعه پروژه مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی پارسیان

کارگاههای آموزشی

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
  • تعداد نیازمندی های این فعالیت :
جزییات بیشتر ...

آزمایش ها و تست های روانشناختی

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۸/۱۴
  • تعداد نیازمندی های این فعالیت : 3
جزییات بیشتر ...

مشاوره

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۸/۱۴
  • تعداد نیازمندی های این فعالیت : 3
جزییات بیشتر ...