لیست فعالیت های زیر مجموعه پروژه مركز نگهداری و توانبخشي معلولین شهيدمدنی

معلولین ذهنی

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۸/۱۴
  • تعداد نیازمندی های این فعالیت : 3
جزییات بیشتر ...

معلولین جسمی حرکتی

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۸/۱۴
  • تعداد نیازمندی های این فعالیت : 6
جزییات بیشتر ...