تجهیزات رختشویخانه جهت تکمیل مرکز جامع خدمات اجتماعی بهارستان

  • نام نیازمندی :

    تجهیزات رختشویخانه جهت تکمیل مرکز جامع خدمات اجتماعی بهارستان

  • نوع مشارکت :

    غیر نقدی

  • اشتراک گذاری این نیازمندی در شبکه های اجتماعی

تجهیزات رختشویخانه

ماشین عفونی شوی 50 کیلوگرمی

یک دستگاه

ماشین لباسشویی صنعتی 40کیلوگرمی

یک دستگاه

دستگاه آبگیر لباس 40کیلوگرمی

دو دستگاه

دستگاه خشک کن 50 کیلوگرمی

دو دستگاه

اتو غلطکی

یک دستگاه

اتو بخار پرسی

یک دستگاه

من از نیازمندی تجهیزات رختشویخانه جهت تکمیل مرکز جامع خدمات اجتماعی بهارستان حمایت میکنم