پرداخت هزینه تست غربالگری و تشخیص تست های پیش از ازدواج

  • نام نیازمندی :

    پرداخت هزینه تست غربالگری و تشخیص تست های پیش از ازدواج

  • نوع مشارکت :

    نقدی

  • اشتراک گذاری این نیازمندی در شبکه های اجتماعی

تست‌های پیش از ازدواج: مشاوره پیش از ازدواج نوعی مشاوره است که زوجین را برای یک ازدواج موفق و پایدار آماده می کند. ارزیابی پیش از ازدواج همانند پروژکتوری عمل می کند که با نور افکندن بر زوایای پنهان مانده از دید زوجین، به دور از هیجانات اولیه ی هر ازدواج به نقد و بررسی نقاط قوت و ضعف رابطه می پردازد. مسئله ای که در مشاوره پیش از ازدواج بسیار مورد تاکید قرار می گیرد تطابق ویژگی های خلقی و شخصیتی دو طرف است چرا که تفاوت های معنادار در این ویژگی ها موجب بروز‌مشکلات جدی در طول زندگی مشترک خواهد شد. با انجام تست های استاندارد روانشناسی، ابعاد و ویژگی های شخصیتی دو نفررا تبیین و تفسیر می گردد. نتایج این تست ها همراه با مشاوره های فردی و زوجی به مشاور کمک می کند تا نکات مورد نیاز برای آینده ای بهتر را به زوجین ارائه نماید.
 

من از نیازمندی پرداخت هزینه تست غربالگری و تشخیص تست های پیش از ازدواج حمایت میکنم

حامیان این نیازمندی