پرداخت هزینه مشاوره خانواده و ازدواج

  • نام نیازمندی :

    پرداخت هزینه مشاوره خانواده و ازدواج

  • نوع مشارکت :

    نقدی

  • اشتراک گذاری این نیازمندی در شبکه های اجتماعی

این مشاوره شامل موارد زیر است :

مشاوره پیش از ازدواج و همسان گزینی 

مشاوره مشکلات جنسی و زناشویی

پیشگیری از طلاق قانونی و عاطفی 

مشاوره خانواده و طلاق

من از نیازمندی پرداخت هزینه مشاوره خانواده و ازدواج حمایت میکنم